POGNÆS LANDBRUG

Driften af Pognæs Landbrug omfatter ialt 230 ha. Driftsformen er korn- og frøavl. Jordboniteten består fortrinsvis af blå- og brundynd samt almindelig agerjord.

Produktionen omfatter bl.a. brødhvede, foderhvede, maltbyg, brødrug og græsfrø.

Halmen fra de høstede afgrøder leveres til Kolind og Grenaa halmvarmeværker.

Pognæs Landbrug råder over 3.100 kvm helt nye avlsbygninger samt egen moderne maskinpark.

Henvendelse kan ske til Jens Legarth Høgh Prang-Andersen jpa@pognaes.dk eller 40 14 34 15.