HISTORIEN

Pognęs

Landbrugsejendommen Pognæs blev etableret i forbindelse med udtørringen af Kolindsund.

Fra 1880 til 1921 blev Pognæs drevet sammen med 12 andre landbrugsejendomme under det børsnoterede Aktieselskabet Kolindsund.

I 1921 solgte Aktieselskabet Kolindsund alle landbrugsejendomme i Kolindsund til private lodsejere.

Pognæs blev i 1921 overtaget af Jens Bertel Østergård, der ejede ejendommen indtil 1939.

I 1939 køber Jens Legarth Pognæs, som siden har været i slægtens eje.

Ejere af Pognæs:

1880 – 1921    Aktieselskabet Kolindsund
1921 – 1939    Jens Østergaard
1939 – 1958    Jens Legarth
1958 – 1972    Else Legarth Høgh Bentsen
1972 – 2008    Sinnemarie Legarth Høgh Prang-Andersen
2008             Jens Legarth Høgh Prang-Andersen

Kollindsund

Frem til 1872 var Kolindsund Danmarks næststørste sø. I 1840’erne og 1850’erne diskuteredes mulighederne for at mindske oversvømmelser, men først da der i 1872 dannedes et aktieselskab, skete der for alvor noget. Aktieselskabets formål var at tørlægge Kolindsund.

Rundt om søen blev der anlagt en 43 km lang dæmning. Der blev gravet en Nord- og Sydkanal, med det formål at aflede vandet fra hele oplandet (480 km2).

Landbrugene i Kolindsund blev etableret i 1880’erne og 1890’erne. De var alle ejede af Aktieselskabet Kolindsund, som dyrkede jorden. Aktieselskabet Kolindsund solgte i 1921 jorder og gårde til private.

Kolindsund er anlagt med det formål, at der skal være landbrugsdrift i området. I henhold til Lov nr. 139 af 2. maj 1934 blev de tekniske anlæg i Kolindsund forbedret og i den forbindelse blev Pumpelaget Kolindsund dannet, med det formål at sikre en forsvarlig afvanding i området samt vedligeholde Pumpelagets anlæg.

Landbrugsarealerne i Kolindsund er i dag højtydende, dyrkningssikker landbrugsjord, som kræver mindre forbrug af kvælstof, pesticider, m.v.

Jorden er af en speciel beskaffenhed og indeholder en række naturlige næringsstoffer, som medfører, at der kan dyrkes en del specialafgrøder. Kolindsund er bla. et af få steder i Europa, hvor der dyrkes alm. rapgræs, der bl.a. anvendes til golfbaner.